HR-työkaluja yritysten henkilöstöhallinnon tarpeisiin

Työkykyanalyysi on nykypäiväinen ja  vaikuttava työkykyjohtamisen metodi, jonka tavoitteena on osapuolten yhteinen intressi: positiivinen työkyky. Työkykyanalyysin käyttäminen osana rekrytointiprosessia tai henkilöstön työhyvinvointitoimenpiteenä, edistää yrityksen henkilöstövoimavarojen hallinnointia. Henkilöstön voimavarallisuus on keskeisessä asemassa organisaation arkipäiväisen toiminnan sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta, koska ne voidaan saavuttaa vain henkilöstön työllä.

Yritysasiakkaat

HR 1: Työnhakijan työkykyanalyysi TH-Tyky1®

Työnhakijan työkykyanalyysi on rekrytointivaiheessa työnhakijan työkykysoveltuvuutta selvittävä kartoitus. Kartoitus pohjautuu työterveyslaitoksen tutkimustietoon työikäisen ihmisen sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläköitymisen syistä. Kartoitus tuottaa välitöntä numeraalista ja sanallista tietoa osallistujalle tämän omasta terveyden ja työkyvyn nykytilasta. Kartoituksen pohjalta laadittua työkykyraporttia käytetään työnhakuprosessin osana kun arvioidaan työnhakijan työkykyedellytysten ja työntehtävän vaatimusten  välistä tasapainoa. Työkykyraportin tuottaman tiedon perusteella työnantaja pystyy yhdessä työterveyshuollon kanssa tarjoamaan valitsemalleen työntekijälle varhaisen työkykytuen heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien.

Toteutus:

Aikavaraus:  n.120 min

Mittaukset tilaajayrityksessä tai Staffroom toimipisteessä

 

HR 2: Henkilöstön työkykyanalyysi Hen-Ri1®

Henkilöstön työkykyanalyysi on työntekijän spesifiä työhyvinvoinnin osa-aluetta selvittävä terveyden ja työkyvyn kartoitus. Kartoitus perustuu työterveyslaitoksen tutkimustietoon työikäisen ihmisen sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläköitymisen riskeistä. Kartoitus tuottaa välitöntä ja nopeaa henkilökohtaista terveys- ja työkykytietoa tietoa osallistujalle. Yritys saa tutkittua tietoa henkilöstön työhyvinvoinnin nykytilasta ja tilaa uhkaavista riskeistä. Tietoon perustuen työhyvinvoinnin toimenpiteet ja kustannukset on mahdollista kohdistaa todennettuun tarpeeseen ja edistää näin aidosti työyhteisön työhyvinvointia.

Toteutus:

Aikavaraus: 30 min.

Mittaukset tilaajayrityksessä tai Staffroom toimipisteessä

 

HR 3: Henkilöstön työkykyseuranta-analyysi Hen-Ri2®

Henkilöstön työkykyseuranta-analyysi on työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuutta ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehitystä selvittävä kartoitus. Kartoitus tuottaa välitöntä ja nopeaa henkilökohtaista terveys- ja työkykytietoa tietoa osallistujalle. Yritys saa tutkittua tietoa henkilöstön työhyvinvoinnin nykytilasta ja tilaa uhkaavista riskeistä.

Henkilöstön työkykyseuranta-analyysi Hen-Ri2® on aina jatkotoimenpide henkilöstön työkykyanalyysi Hen-Ri1® palvelulle.

Toteutus:

Aikavaraus: 30 min.

Mittaukset tilaajayrityksessä tai Staffroom toimipisteessä

 

HR 4: LevelCoaching®- sähköinen tietojohtamisen prosessityökalu

Sähköinen tietojohtamisen prosessityökalu mahdollistaa yrityksen omien sisäisien prosessien kehittämisen, yhtenäistämisen ja henkilöstön sisäisen tiedon kulun. Työkalu auttaa ratkaisemaan mm. työn tekemiseen, organisoitiin, hallintaan ja johtamiseen liittyviä henkilöstöongelmia. Soveltuu erinomaisesti henkilöstön sisäisen koulutuksen ja työnkehittämisen työvälineeksi.

Toteutus:

Aikavaraus: sovitulla tavalla

Valmennus tilaajayrityksessä tai Staffroom toimipisteessä

Sulje