Tietosuoja-asetus GDPR

Staffroom Oy noudattaa toiminnassaan hyviä tietosuojakäytäntöjä ja täyttää yleisen tietosuoja- asetuksen General Data Protection Regulationin (GDPR) vaatimukset.

Staffroom Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja huolellisesti pitäen huolta vastuullisena sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijana tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn sekä noudatamme ja kehitämme toimialan yleisiä hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Staffroom Oy:ssä tietosuoja on osa laadunhallinnan kokonaisuutta, jonka toteutumista valvotaan ja jota kehitämme aktiivisesti. Henkilötietojen käsittelyssä olemme eriyttäneet potilas- ja asiakastiedot toisistaan.

Potilastiedot tiedot ovat terveyttä ja työkykyäsi koskevia tietoja. Asiakastiedot puolestaan liittyvät asiakassuhteen hoitoon ja yhteydenpitoon ja sisältävät esimerkiksi yhteystietoja tai muita yleisluonteisia henkilötietoja. Staffroom Oy.ssä henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on niiden käsittelyyn oikeus ja työtehtävät tätä edellyttävät.

Staffroom Oy ei luovuta tietojasi edelleen kolmansille osapuolille lukuun ottamatta rekisteröidyn oman suostumuksen tai lainsäädännön perusteella tapahtuvaa luovutusta. Käyttäessämme palveluissamme yhteistyökumppaneita, vastaamme myös heidän toiminnastaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Voit tarkistaa omat terveystietosi.
Voit tiedustella omia terveys- ja käyntitietojasi asiakaspalvelustamme arkisin 8-16 välillä. Tarkempia tietoja Staffroom Oy:n henkilötietojen käytön periaatteista sekä yhteystiedot lisätietoja varten löydät alla olevista toimintokohtaisista rekisteri- ja tietosuojaselosteista.

Staffroom Oy:n asiakasrekisteri

Staffroom Oy:n potilasrekisteri

Sulje