Työ- terveys- ja toimintakykyanalyysit

Analyysi soveltuu yrittäjälle, työttömälle työnhakijalle, opiskelijalle tai kenelle tahansa oman terveyden ja toimintakyvyn nykytilasta kiinnostuneelle.

Henkilöasiakkaat

 

Toimintakykyanalyysi:

Toimintakykyanalyysi tuottaa välitöntä numeraalista ja sanallista tietoa osallistujalle tämän omasta terveyden ja työkyvyn nykytilasta. Analyysin tarkoituksena on antaa osallistujalle tiedon kautta mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti omaan terveyteen ja toimintakykyyn. Mittauspatteriston lisäksi ja terveydenhoitaja antaa käytännön ohjeita terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Tavoitteena terveys ja toimintakyky läpi elämän.

Toteutus:

Aikavaraus: 30 min.

Mittaukset Staffroom toimipisteessä

Sulje