STAFFROOM ON KANSAINVÄLINEN HR -TYÖVÄLINEITÄ KEHITTÄVÄ JA TUOTTAVA YRITYS

Yrityksemme tavoitteena on kehittää työnantajayrityksen työkykyjohtamista ja edistää yksilön työkykyä. Yhteistä työkykytavoitetta varten olemme rakentaneet luotettavia arviointimenetelmiä, vaikuttavia työprosesseja ja informaatiomittareita henkilöstöhallinnon keskeisiin tarpeisiin. 

Yrittäjän HR-services

Yrittäjän HR-palveluratkaisu tarjoaa yrittäjälle itselleen henkilökohtaista tukea ja voimavaroja yrittäjänä toimimiseen, sillä yrittäjän tärkein voimavara on yrittäjä itse.

Yrityksen HR-services

Yrityksen HR-palveluratkaisu tukee kokonaisvaltaisesti ja työelämälähtöisesti yrityksen henkilöstöhallinnon erilaisissa haasteissa.

HR-tools

Yrittäjän ja yrityksen käytössä on lisäksi HR- tools, joka mahdollistaa yksittäisten palveluiden hankkimisen tarpeen mukaan.

Sulje